Zdravlje u slici

Portal zdravlje.hr je pokrenuo natječaj Zdravlje u slici. Pristigle fotografije biti će postavljene u posebnu galeriju slika na portalu zdravlje.hr, a autor pobjedničke fotografije biti će nagrađen Olympusovim digitalnim foto-aparatom.

Portal zdravlje.hr je pokrenuo natječaj Zdravlje u slici kako bi potaknuo komunikaciju sa svima koji žele progovoriti o zdravlju. Cilj natječaja je da se kroz fotografije pokaže kako i zašto sačuvati zdravlje, kako ga unaprijediti, koliko zdravlje vrijedi i kako ulagati u zdravlje.

Uz fotografije je potrebno poslati:

  1. svoje osobne podatke (ime i prezime, godina rođenja, kontakt adresa),
  2. naziv fotografije, a poželjan je i kraći tekst o motivu,
  3. podatak o uređaju kojim je snimljena, parametrima fotografiranja i datumu fotografiranja
  4. ukoliko se fotografije šalju poštom, potpisanu izjavu o autorstvu i suglasnost za objavu fotografije, formular se nalazi na webu
Fotografije dostaviti u izvornom obliku i formatu kako su snimljene digitalnim foto-aparatom i neobrađivane. U slučaju da su na fotografiji načinjene korekcije, autor mora posjedovati izvornik.

Fotografije se šalju mailom na zdravlje@hzjz.hr ili poštom:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Za natječaj odabira fotografije na www.zdravlje.hr
Rockefellerova 7
10000 Zagreb

Pristigle fotografije biti će postavljene u posebnu Galeriju slika na portalu zdravlje.hr, a autor pobjedničke fotografije biti će nagrađen Olympusovim digitalnim foto-aparatom.
Rok za prijave je 20. ožujak 2008.

Info zona Facebook