Put za korice

S ciljem pomaganja mladim, kvalitetnim, neafirmiranim autorima kako bi objavili svoju prvu knjigu tvrtka Mense medio objavila je natječaj za neobjavljeni roman. Rok za prijavu je rujan, a objavljivanje pobjedničkog rukopisa predviđeno je za prosinac 2007.

S ciljem pomaganja mladim, kvalitetnim, neafirmiranim autorima kako bi objavili svoju prvu knjigu tvrtka Mense medio objavila je natječaj za neobjavljeni roman. Ne postoje nikakva ograničenja u pogledu tema, broja kartica ili prebivališta autora... Rok za prijavu je rujan, a objavljivanje pobjedničkog rukopisa predviđeno je za prosinac 2007. Nagrada se sastoji od objavljivanja rukopisa. U slučaju jednake kvalitete, nagradu objavljivanja mogu dobiti i dva rukopisa.

Pa tko misli da je ovo prilika da ukoriči ono šta mu se godinama vrti po desktopu ili škafetinu... evo :)

Info zona Facebook