Srida - 14
Četvrtak - 15
Petak - 16
Subota - 17
Ponediljak - 19