Utorak - 18
Srida - 19
Četvrtak - 20
Petak - 21
Subota - 22