Petak - 18
Subota - 19
Utorak - 22
Srida - 23
Četvrtak - 24