Čakavski pištular

Datum: 12/12/2019
Početak: 18.00 h
Lokacija: HNK
Ulaznica: 0kn
Kategorija: Ostalo

Riječ je o petoknjižju u kojem su donesene sve 22 poslanice Novoga zavjeta, koje su dio traduktološkog Vukovićevog projekta: 'Dalmatinska čakavska Biblija Starega i Novega tastamenta'. Na prijevodu s latinske Vulgate na staru selačku čakavštinu, uz konzultaciju sviju hrvatskih prijevoda, autor je radio niz godina. Dosad su separatno objavljivani pojedini Pištulari što su imali ulogu svojevrsnoga kataloga na autorskim Vukovićevim izložbama Biblija ('Kip Biblije – tijelo jezikâ sa sviju kontinenata'), koje su se održale u Splitu, Vukovaru, Selcima, Bolu, Zagrebu i Solinu.

Saznaj više na hnk-split.hr Direktan link Prijavi pogrešku Dojavi događaj