Marija Paparella Legentil - Nicanja

Datum: 1/12/2018
Vrijeme: Cjelodnevni
Lokacija: Studio 21
Kategorija: Izložba

Izložbom „Nicanja“ Marija Paparella Legentil predstavlja posljednji dio svog slikarskog ciklusa koji je započet prije sedam godina (s tim da su paralelno nastajali i drugi radovi). Jednim dijelom ciklus je bio izložen 2013. godine u Dubrovniku i prošle godine u Splitu, a dio su potpuno novi radovi koji do sada nisu bili nigdje izlagani. Motiv koji se multiplicira na svim slikama (potpuno ih popunjavajući od vrha do dna u paralelnim redovima) je pup, a naziv izložbe „Nicanja“ usmjerava pažnju na procesualnost - na vrijeme utkano u strukturu ovih kompozicija. Zvuk, miris i opip dvodimenzionalna slika ne može prenijeti, ali potaknuta imaginacija može čuti, mirisati i u duhu dodirnuti; vrt u kojemu autorica sadi i čije plodove svaki pup svojim prisustvom daje naslutiti onima kojima se ne žuri. U životu i u umjetnosti. Uz strpljivost u stvaranju potrebna je i strpljivost u gledanju. (Izvadak teksta iz kataloga)

30.11. - 8.12.

Saznaj više na facebook.com Direktan link Prijavi pogrešku Dojavi događaj