Radionice o komunikacijskim vještinama i ključnim aspektima komunikacije

Datum: 29/11/2018
Početak: 18.00 h
Lokacija: Sveučilišna knjižnica
Kategorija: Edukacija

U okviru Centra za savjetovanje studenata, organiziraju se dvije radionice o komunikacijskim vještinama i ključnim aspektima komunikacije. Prva radionica na temu „Aktivno slušanje“ je 22. studenog. Polaznici će saznati zašto je važno slušati te na koji način reći što stvarno želimo ili ne želimo. Na radionici će se prolaziti kroz osnovne tehnike aktivnog slušanja te neke od njih primijeniti kroz vježbe. Na drugoj radionici „Neverbalna komunikacija“, u četvrtak, 29. studenog, polaznici će naučiti zašto više obraćamo pažnju na način na koji ljudi govore, nego na to što govore. Prema nekim istraživanjima, neverbalna komunikacija ima veću važnost od verbalne u odnosu 90:10 posto. Voditeljica radionica je Antonia Peroš, dipl.psih. Prijave preko Facebook stranice Centar za savjetovanje studenata ili na savjetovanje@unist.hr.

Saznaj više na unist.hr Direktan link Prijavi pogrešku Dojavi događaj