Global Love Museum - Miljenko i Dobrila

Datum: 15/8/2017
Vrijeme: Cjelodnevni
Lokacija: Kaštel Lukšić
Kategorija: Izložba

Global Love Museum ili Globalni muzej ljubavi virtualni je muzej koji je osmislio Tomislav Šola, povijesničar umjetnosti i vrhunski teoretičar baštine. Muzej u svoju zbirku sakuplja legendarne ljubavi utkane u kolektivnu memoriju svijeta. Umjesto predmeta, temeljna građa muzeja fizički je nedodirljiva - građu predstavljaju mjesta i njihove uspomene. Zbirka muzeja svakodnevno raste te prikuplja legende neomeđene protokom vremena jer su sve priče univerzalne i jednako snažne i u današnje suvremeno vrijeme. Predstavljene su one sa svih strana svijeta, od poznatih Hrvatskih priča o Miljenku i Dobrili, Ljerki Šram i Milivoju Dežmanu, Tončici Šoljan i Jurju Plančiću, Gezi Matačiću i princezi Louise do priča o Mumtaz Mahal i šahu Shananu, Heloise i Abelardu, Stojanu i Ajši, Bošku i Admiri... Global Love Museum organizira putujuće izložbe na kojima središnje mjesto zauzima lokalna legendarna ljubavna priča.

1.08. - 14.08. / Muzej grada Kaštela/ Kaštel Vitturi

Saznaj više na globallovemuseum.net Direktan link Prijavi pogrešku Dojavi događaj