Kome treba poduzeće? Kombinat Borovo, '88. - '91.

Datum: 10/12/2017
Vrijeme: Cjelodnevni
Lokacija: Kocka
Kategorija: Izložba

Izložba je temeljena na višegodišnjem istraživačkom radu Grupe Borovo (Sven Cvek, Snježana Ivčić i Jasna Račić) o klasnim sukobima u Kombinatu Borovo predratnih godina. Njihovo istraživanje pod nazivom Kontinuitet društvenih sukoba 1988.–1991.: kombinat Borovo prikaz je, na primjeru jedne tvornice, društveno-političke klime s kraja 80-ih i početka 90-ih godina, vremena društvenih i ekonomskih reformi i početaka iščezavanja društvenog vlasništva, kao i prvih eksplicitnih nacionalističkih težnji koje će, u konačnici, eskalirati ratnim sukobima. Upravo je format izložbe, uslijed svoje vizualne naravi, omogućio zorno prikazivanje i mapiranje učestalosti različitih onodobnih fenomena poput štrajkova ili čekanja i “uparivanje” istih s određenim političkim kontekstima, s ciljem pokušavanja detektiranja veza između događaja koji su doveli do destrukcije jedne od najuspješnijih tvornica u Jugoslaviji i događaja koji su rezultirali krvavim sukobima i rastakanjem same Republike. (iz teksta Mirne Rul)

4.12. - 11.12.

Saznaj više na facebook.com Direktan link Prijavi pogrešku Dojavi događaj