Napravi korak naprijed prema društvu slobodnom od nasilja nad ženama

Datum: 10/12/2015
Početak: 11.00 h
Lokacija: Marmontova ulica
Kategorija: Ostalo

Udruga Domine tradicionalno je aktivna u vrijeme Međunarodne kampanje „16 dana aktivizma“, a ovogodišnja javna akcija ima za cilj podignuti svijest građana o sveprisutnom nasilju nad ženama i obavezi da nasilje prijavljuju te se uključe u zajedničku borbu protiv nasilja. Također, akcija ima za cilj i zagovaranje ratifikacije Istanbulske konvencije Vijeća Europe koju je Hrvatska potpisala u siječnju 2012. godine.

Uz njih sudjeluje i Udruga za palijativnu skrb Split koja će informirati javnost o svom djelovanju i projektu „Prihvaćanje gubitka i proces žalovanja“ kojeg provode u partnerstvu s udrugom Domine.

Direktan link Prijavi pogrešku Dojavi događaj