Praznine2020

Datum: 26/2/2020
Početak: 10.00 h
Lokacija: Split
Kategorija: Ostalo

Pilot projekt “Praznine2020” je reakcija na višegodišnju problematiku rastućeg masovnog turizma i naizgled nemoćnu situaciju u Splitu te pitanje trebamo li 40 godina od upisa na UNESCO-vu listu svjetske baštine stvarati novi centar. Inicijativa se odnosi primarno na reaproprijaciju ne samo prostora gradske jezgre i “vlasništva” nad baštinom, već i na potencijal kreativne zajednice koja je trenutno potisnuta i nevidljiva, a sastavni je dio genetskog koda grada Splita. Upravo je kreativna zajednica ta koja može pridonijeti očuvanju autentičnosti Splita i njegove povijesne jezgre kroz aktivno uključivanje i samih građana.

Četvrtak - 04
Petak - 05