Nobel Days

Datum: 24/9/2019
Početak: 18.00 h
Lokacija: Medicinski fakultet
Ulaznica: 0kn
Kategorija: Ostalo

Jedinstveni događaj koji će se odvijati 3., 4. i 24. rujna na Medicinskom fakultetu u Splitu gdje će se okupiti čak 4 dobitnika Nobelove nagrade. Prof. Harald zur Hausen (Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu 2008.), prof. Richard Roberts (Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu 1993.), prof. Joachim Frank (Nobelova nagrada za kemiju 2017.) te prof. Georg Bednorz (Nobelova nagrada za fiziku 1987.) održat će potpuno besplatna i otvorena predavanja zainteresiranoj javnosti, s posebnim naglaskom na učenike, studente i akademsko osoblje.

-> 18:00 - 18:45 - Predavanje nobelovca: prof. Harald zur Hausen — Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu 2008. – povezanost HPV-a i karcinoma vrata maternice
-> 18:45 - 19:00 - Pitanja i rasprava za predavanje prof. zur Hausena
-> 19:00 - 19:30 - Domjenak
-> 19:30 - 20:15 - Nobel Talk — Moderirana panel rasprava s dobitnikom Nobelove nagrade: prof. Harald zur Hausen