Psu glede cvijeća - projekcija filma

Datum: 1/9/2019
Početak: 19.30 h
Lokacija: Marjan
Kategorija: Film

Psu glede cvijeća umjetničko je istraživanje koje polazi od svakodnevnih šetanja sa psom po zagrebačkom parku
Maksimiru. U sklopu programa organizira se i projekcija eksperimentalnog filma istog naziva koja će se održati u nedjelju, 1. rujna u 19:30 sati u Park šumi Marjan u amfiteatru u blizini zoološkog vrta.

Petak - 05