Tihi osvajači

Datum: 20/4/2019
Vrijeme: Cjelodnevni
Lokacija: Dioklecijanovi podrumi
Kategorija: Izložba

Hrvatska udruga likovnih umjetnika- Split započinje s ovogodišnjim ciklusom izložbi u Dioklecijanovim podrumima, a program se otvara samostalnom izložbom dobitnika velike nagrade prošlogodišnjeg 34. salona mladih umjetnika Vladimira Novaka.
U pet predstavljenih radova, s naglaskom na prirodne materijale i organičnost oblika, autor preispituje međuodnose materijala i mase. Tripartitna instalacija sastavljena od željeznih konstrukcija kao nosioca velikih snopova trske, ključnog prirodnog materijala kojeg Novak koristi u ovome ciklusu, smještena pred začeljni prostor bazilikalnog tipa evocira na sakralnu kompoziciju izazivajući pritom metafizički osjećaj.
Izložba je otvorena do 1. svibnja.

Četvrtak - 17
Petak - 18
Subota - 19
Srida - 23