DAVI 2

Datum: 25/3/2019
Vrijeme: Dnevna
Lokacija: Galerija Škola
Kategorija: Izložba

DAVI je drugo izdanje projekta radionica i izložbe video instalacija društveno angažirane tematike s učenicima
odjela fotografski dizajner Škole likovnih umjetnosti Split. Na izložbi Društveno angažiranih video instalacija DAVI 2, četiri video instalacije i jednu prostornu izlažu učenice
odjela Fotografski dizajner: Laura Bobanac, Lara Đuzel, Danica Katunarić, Jana Matošić, Katarina Penić,
Barbara Pešut, Talia Tara Roje, Stella Roso, Vanessa Viculin i Pavla Vukšić u vodstvu mentora profesora
Hrvoja Zuanića.