Mali rakun

Datum: 23/3/2019
Početak: 11.00 h
Lokacija: GKL
Kategorija: Predstava

Hrabri mali Rakun kreće u potragu za rakovima za večeru, no na putu će ga mnoge životinje upozoriti na Onoga Koji Sjedi u Jezercu. Tko je Onaj? Je li prijatelj ili neprijatelj? Je li ratoboran ili miroljubiv? I, u konačnici, je li odgovor na prethodna pitanja u Njemu ili u nama?

Petak - 05