Fabrique Wonderland

Datum: 8/12/2018
Početak: 22.00 h
Lokacija: Fabrique Pub
Ulaznica: 0kn
Kategorija: Mjuzza

DJ Rea

Ponediljak - 17
Utorak - 18
Srida - 19
Četvrtak - 20
Petak - 21
Subota - 22