Predavanje o kulturnim politikama dr. sc. Nansi Ivanišević

Datum: 30/10/2018
Početak: 11.30 h
Lokacija: Dvorac Vitturi, Kaštel Lukšić
Kategorija: Ostalo

„Kulturne politike - 60 godina francuskog iskustva s naglaskom na komuniciranju u kontekstu decentralizacije“, naslov je predavanja dr. sc. Nansi Ivanišević, koje će biti održano u sklopu „Dana francuskog jezika i kulture“ u organizaciji Gradske knjižnice Kaštela i Prokulture Split. Svrha predavanja, za koje će uvodno slovo reći dr. sc. Tihomir Rajčić, povjesničar i novinar, jest pridonijeti sagledavanju strateški vrlo važnog francuskog iskustva i time pridonijeti učinkovitijem međusobnom komuniciranju brojnih dionika sustava kulturnih i drugih javnih politika u očuvanju identiteta, njegovoj afirmaciji i uključenosti u svekoliki razvoj od lokalne do EU razine.

Subota - 14
Nedilja - 15
Ponediljak - 16
Utorak - 17
Srida - 18
Petak - 20