Slikati obično - otkrivati skriveno

Datum: 30/9/2018
Vrijeme: Cjelodnevni
Lokacija: Sveučilišna galerija V. Lipovac
Kategorija: Izložba

Izložba akademske slikarice Helene Mardešić- Sikore prikazuje umjetničino slikarsko stvaralaštvo nastalo u protekla 2 desetljeća, a prvi put ovom izložbom će cjelokupno biti izloženi svi ciklusi radova kao i dosad nikada izlagana djela nastala u protekle dvije godine. Izložba ostaje otvorena do 12. listopada.

Petak - 05
Subota - 06