Ana Hušman: Pripreme za film

Datum: 16/9/2017
Vrijeme: Cjelodnevni
Lokacija: Galerija Umjetnina
Kategorija: Izložba

Samostalna izložba Ane Hušman naziva Pripreme za film fokusira se na autoričinu recentnu filmsku produkciju: film i instalaciju Skoro ništa (2016), te film u nastajanju 6 sa 7 metara, pripreme za film (2017). Kroz svaki od radova Ana Hušman bilježi prostorne signale i društvene mehanizme njihovih kretnji. Pripreme za izložbu u samom naslovu nagovještaju eksperimentalni potencijal izložbene intervencije, te se i projekt unutar Galerije umjetnina misli i razlaže u nizu eksperimenata sa prostorom, igri s fragmentima zvukovnih i svjetlosnih zapisa, te tekstualnih zabilješki Ane i brojnih suradnika (dramaturginje, snimatelja, montažerke, filozofa, povjesničarke umjetnosti, grafičke dizajnerice, itd.).

5.09. - 1.10.

Petak - 28
Subota - 29