Utorak - 11
Srida - 12
Četvrtak - 13
Petak - 14
Subota - 15