Vrati palac, Grgure!

Povratak na album
Vrati palac, Grgure!
Vrati palac, Grgure! Vrati palac, Grgure! Vrati palac, Grgure! Vrati palac, Grgure! Vrati palac, Grgure!