Datum: 5/7/2013
Lokacija: O'Hara
Opis: Na gradelama srdele, na pozornici grupa Saraswati, a pogled s druge strane Bračkog kanala pada na Sutivan u kojem se od 14. srpnja održava 15. izdanja najopuštenijeg festivala ovih prostora – Vanka regule. Zagrijavanje u O'Hari je odrađeno – pogledajte kako!