Uz razgovor o KVART-u

Povratak na album
Uz razgovor o KVART-u

Šitum je na Trsteniku izložio mnoge radove i izveo veći broj intervencija, a posebno izdvaja rad Louisville Ridge. – To je rad bez pretenzija, ljudski, topao. Primijetio sam rupu u asfaltu i zapitao se što je sa druge strane Zemlje. Ispostavilo se da je tamo greben toga naziva, pa smo ga simbolički spojili sa rupom usred Trstenika. U dokumentaciji rada je sudjelovalo jedno dijete i ikona ulice, Denis Lisičić - Lija.