Datum: 25/8/2012
Lokacija: Peristil
Opis: Lepršavi kostimi, rasplesani bokovi u duhu modernog orijentalnog plesa i tradicionalno ukrašena tijela uz zvuke ambijentalne i world glazbe na dvije su večeri ispunili Peristil.