Datum: 7/6/2015
Lokacija: Split, Park mladeži
Opis: Svjetsko prvenstvo u atletici među kvartovima održano je u subotu 8. 6. u Splitu.