Datum: 7/5/2014
Opis: S prvim koncertima su se ubrzo pojavile i prve prijave policiji. S tim bi se u većini slučajeva ta priča završila, međutim ova udruga bila je malo žilavija. Ovo je, na neki način, kao grublja varijanta onog mlina u Družbi Pere Kvržice.