Datum: 15/5/2015
Lokacija: Split, Peristil
Opis: Na splitskom je Peristilu održana prva Smjena straže. Svečana ceremonija, uz pretorijance koji će na Peristilu tijekom dana čuvati carske odaje, održavat će se do 27. rujna, kad je Svjetski dan turizma.