Datum: 31/10/2012
Lokacija: gradska luka
Opis: Do ljetnih mjeseci trebali bi biti završeni radovi na još jednom proširenju operativne obale splitske gradske luke. Vezovi 26. i 27. će se rekonstruirati i dograditi te služiti za prihvat brodova u domaćem prometu, ali i kao mogući alternativni prihvat trajekata i katamarana u međunarodnom prometu. U doglednoj budućnosti ovaj projekt zajedno s projektom izgradnje vanjskih vezova, kao i budućim novim terminalom, činit će jedinstvenu cjelinu međunarodnog graničnog prijelaza u kojem bi bili smješteni svi sadržaji potrebni za odvijanje međunarodnog prometa sukladno Schengenskim zahtjevima.