Datum: 16/12/2014
Lokacija: Split, Dioklecijanova palača
Opis: Nakon godina radova sjeverni je zid Dioklecijanove palače 16. prosinca dobio novu ulogu - postao je šetnica.