Datum: 10/7/2017
Lokacija: Solin, Salona
Opis: U subotu 8. srpnja održana je manifestacija Romantika u Saloni - večer gladijatora i antičkog teatra u čemu su sudjelovali i studenti UMAS-a.