Datum: 16/4/2018
Lokacija: Italija
Opis: Praksa učenice Obrtničke škole u Italiji