Novi kvart južno od Poljičke

Povratak na album
Novi kvart južno od Poljičke

Simulacija stambeno-poslovnih novogradnji uz Poljičku.

Novi kvart južno od Poljičke Novi kvart južno od Poljičke Novi kvart južno od Poljičke Novi kvart južno od Poljičke Novi kvart južno od Poljičke