Novi kvart južno od Poljičke

Povratak na album
Novi kvart južno od Poljičke

U podzemnim etažama bit će javno parkiralište i garaže.

Novi kvart južno od Poljičke Novi kvart južno od Poljičke Novi kvart južno od Poljičke Novi kvart južno od Poljičke Novi kvart južno od Poljičke