Novi kvart južno od Poljičke

Povratak na album
Novi kvart južno od Poljičke

Gradi se nova osmerokatnica i poslovna dvokatnica.

Novi kvart južno od Poljičke Novi kvart južno od Poljičke Novi kvart južno od Poljičke Novi kvart južno od Poljičke Novi kvart južno od Poljičke