Novi kvart južno od Poljičke

Povratak na album
Novi kvart južno od Poljičke

Zdravstvena škola bit će među rijetkim splitskim srednjim školama koje imaju sportsku dvoranu.

Novi kvart južno od Poljičke Novi kvart južno od Poljičke Novi kvart južno od Poljičke Novi kvart južno od Poljičke Novi kvart južno od Poljičke