Novi kvart južno od Poljičke

Povratak na album
Novi kvart južno od Poljičke

Nova zgrada Zdravstvene škole.

Novi kvart južno od Poljičke Novi kvart južno od Poljičke Novi kvart južno od Poljičke Novi kvart južno od Poljičke Novi kvart južno od Poljičke