Datum: 14/4/2014
Opis: Dvojakost istovremenog pripadanja i nepripadanja, prihvaćenosti i neprihvaćenosti od kolektiva temelj je ove dirljive priče koja otvara mnoga pitanja, od problema osoba s invaliditetom u društvu koje ih degradira na svim razinama, preko brojnih stereotipa o manjinama, koji i sami pripadaju plemenima unutar kojih postoji diskriminacija i hijerarhija, do pitanja (roditeljske) ljubavi koja u svojoj posesivnoj želji da zaštiti prelazi u ekstremnu sebičnost.