Datum: 19/5/2013
Opis: Križ je na Marjanu, kava se pije u društvu Tuđmana, sunčani trenutci vikenda idealni su za šetnju u obnovljenoj garderobi, a još se održavaju i maturalne večeri… Vikend u Splitu je u albumu!