Datum: 16/3/2020
Lokacija: Bečvice, Riva, kašjuni
Opis: Ovaj put smo produžili našu šetnju od Bačvica do Kašjuna a kako je na tom putu bilo vidi u albumu koji je pripremljen za tebe a fotograf je Željko Šunjić.