Datum: 24/10/2016
Lokacija: Split, Grad
Opis: Akcija Udruge mladih Prijatelj u suradnji sa Savjetom mladih Grada Splita pod nazivom Nema invalida u Splitu 2 održana je 22. listopada. Simboličnim zidovima na raznim lokacijama u centru Grada ukazalo se na nepristupačnost javnog prostora osobama s invaliditetom. Akciju je zabilježila Tea Stipica.