Datum: 5/4/2015
Lokacija: Split, Le Monde
Opis: Novo izdanje Mode na kvadrat održano je u subotu, 4. travnja, u kavani Le Monde.