Datum: 30/5/2018
Opis: Međunarodno studentsko natjecanje na Medicinskom fakultetu u Splitu.