Datum: 13/8/2014
Lokacija: Split
Opis: Dvodnevno obilježavanje ovogodišnjeg Međunarodnog dana mladih obuhvatilo je crtanje grafita na zidu doma mladih, koncerte i filmsku projekciju pred Zlatnim vratima, kao i još jednu provokativnu akciju udruge Prijatelj kojom se upozorava na položaj osoba s invaliditetom u Splitu.