Datum: 10/4/2016
Lokacija: Split, Prima Grad
Opis: Izložba Kulturna strategija Grada Splita otvorena je 8. travnja na trećem katu Prime Grad. Cilj je izložbe bio pružiti umjetnicima priliku da djelima ostave osobni komentar na Strategiju.