Datum: 7/5/2013
Lokacija: Kocka
Opis: Kombinacijom punka, balkanskog etna, romskog folklora i rocka šestorke iz Seattlea kulturno je šokirala Kocku!