Datum: 30/10/2016
Lokacija: Split, Salon Galić
Opis: Izložba "Koga treba ubiti da bi dobili" otvorena je 28. listopada u splitskom Salonu Galić.