Datum: 16/7/2018
Lokacija: Split
Opis: Što reći? Sve je u albumu. Kocke, kvadratići, kocke, kvadratići....