Datum: 29/9/2014
Lokacija: Knin
Tagovi: Svaig,
Opis: Otvaranje sezone u kninskom A3