Datum: 5/11/2018
Lokacija: Dom mladih
Opis: Fotografije sa mjesec dana Festivala nezavisne kulture i umjetnosti Platformat 2018