Datum: 17/8/2012
Lokacija: Muzej grada Splita
Opis: Na izložbi u Muzeju grada Splita, posvećenoj caru Dioklecijanu i njegovoj povezanosti sa splitskom palačom, predstavljeni su originalni muzejski predmeti - modeli, rekonstrukcije, odljevi skulptura i reljefa te multimedijalni i tekstualno-slikovni prikazi.